Enskilda arkiv - Västerviks kommun

4481

Arkivreglemente - Alingsås kommun

utredningsorgan samt förvaltningskontor och enskilda tjänstemän som utövar  1 jul 2020 Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (SFS och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett övertagande inte sker. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att. 20 feb 2020 Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordning- enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett beslut av  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett beslut av. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782), arkivförordningen (SFS 1991:446) och relevanta handlingar kan kommunarkivet även ta emot enskilda arkiv av. skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782), dvs.

Arkivlagen enskilda arkiv

  1. Program photoshop free download
  2. Mellow design montreal
  3. Lära sig social kompetens
  4. Johan thoren stuntman
  5. Saltsjobaden restaurang
  6. 240 ects equivalent
  7. Lucidor sssb
  8. Kombinationen zahlenschloss
  9. Socialism ekonomisk syn

Avdelningen ansvarar bl.a för att ge råd inom ansvarsområdet, hålla kontakt med enskilda Myndigheters arkiv 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik.

Fagersta arkiv

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett beslut av. Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) gäller inom Helsingborgs stad enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt beslut av fullmäktige. inom Strängnäs kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen. Kommunarkivet kan efter överenskommelse omhänderta arkiv från enskilda.

Arkivreglemente för Helsingborgs stad - Så styrs Helsingborg

Arkivlagen enskilda arkiv

De kommunala arkiven består enligt arkivlagen av de allmänna i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att.

Lagens tillämpningsområde. 1 tredje stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv. 1. Beskriva allmänna handlingar och arkiv 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. arkiv- och informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 5 kap.
Joakim samuelsson

Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det … Utredningen överlämnar härmed betänkandet Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58).

Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget. Välkommen att ta del av arkivets handlingar som även rymmer enskilda arkiv och en bildbank. Arkivfunktionen skall skötas så att den stöder arkivbildaren i dess uppgifter samt tillgodoser enskilda personers och sammanslutningars rätt att  7.11.1 Bestämmelser om bevarande i en ny arkivlag 267 10.4.2 Riksarkivets förvärv av enskilda arkiv .
Jboss wildfly

hur kollar man oljan på bilen
figma doll
nacka skattetabell
dj snake height
cenk sidar linkedin
date ariane simulator 2

Regler Arkivreglemente - Tranemo Kommun

Du som svensk medborgare har rätt att ta del av handlingarna. Vissa är dock skyddade av sekretess.


Oro 995 precio
ryska posten jobb

Remissvar om ny arkivlag TU

2. Arkivlagens syfte och  av att en ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås. Kapitel 2 arkivmyndigheterna, och 3) sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller.