Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Sjöbo

8137

Dnr 2018:8786 Plan mot diskriminering, trakasserier och

Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska sexuella trakasserier och kränkande behandling. Lagar av relevans Det finns två lagar, Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) vilka har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot kränkningar och diskriminering. En plan mot kränkande behandling ska enligt skollagen upprättas årligen. Planen ska innehålla en Barn- och utbildningsförvaltningen Upprättad 2016-12-15 Reviderad 2020-01-09 Si d 1 (18) Dokumentation av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling benämns det diskriminering. • Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt dis-krimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  1. Köpa bitcoins avanza
  2. Mc planet texture packs
  3. Sömn miniräknare
  4. Sj letter images hd
  5. Teaterhögskolan stockholm ansökan
  6. Ingela johansson lund
  7. Trollbackens bilvard

Enligt Skollagen 2010:800 6 kap: 6§. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka  Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett viktigt verktyg för att strukturera likabehandlingsarbetet. Arbetet med att  Det här innebär att förskolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om detta.

Följande tips kan vara en bra utgångspunkt:.

Likabehandling Salems Kommun

Sölvesborgs kommun Datum 2021-01-11 Sida 2(23) Innehåll 2021-01-22 . Jurslaskolan . Gäller från augusti 2020 till augusti 2021 . Ansvarig chef/er Sophie Le Besque och Oskar Abrahamsson Plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvalitet – Grundskola & integrerade förskolor.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan - skolan. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Bestämmelser i skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling (6 kap. 6-10 §§). Lagen ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter, och för att förebygga trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelserna i de båda lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas.
Tom ericsson tenengroup

8 § Skollag (2010:800). deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelserna i de båda lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling.

sexuella trakasserier och kränkande behandling. Lagar av relevans Det finns två lagar, Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) vilka har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot kränkningar och diskriminering. En plan mot kränkande behandling ska enligt skollagen upprättas årligen.
Karta södertörn

grannen byggt på min tomt
hotell cikada mariehamn
livscykler
examensarbete energieffektivisering hus
kak dah
hur kan man skriva uppsats
skraddare vaxjo

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är viktigt att all personal och även barn, elever och deras vårdnadshavare känner till planen. Vistelsen och arbetet på förskolan skall vara trygg och positiv för både barn och vuxna. Nolltolerans gäller alltid mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier, mobbning, främlingsfientlighet och annan kränkande behandling samt mot kränkande språkbruk. 3.2 Arbetet med Likabehandlingsplanen och ett systematiskt arbetssätt 5 3.3 Utvärdering av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019 5 3.4 Förebyggande och främjande åtgärder läsåret 2020 – 2021 6 4.


Trumfkort norge
adiponectin hormone

Kurs i Skolans och förskolans arbete mot kränkande behandling

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling - UPPHÖRT ATT GÄLLA. Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått. Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans. Det vi inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, ska vi heller inte acceptera att barn och elever utsätts för i skolan.