VAD VISAR STATISTIKEN? - - Havsmiljöinstitutet

5142

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken

Vi fortsätter nu att uppdatera miljöspendanalyserna med ny statistik och med reviderad miljödata. Se hela listan på naturvardsverket.se När du klickar på "Sök utsläpp till luft" i menyn kan du söka utsläpp ur Nationella databasen för luftutsläpp, som innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton.

Utslapp statistik

  1. Lediga jobb bistånd
  2. Scb index transport
  3. Alitea ginger tea
  4. Eva bergdahl lessebo kommun

Diagrammen nedan visar dels totalt utsläpp per år (vänstra axeln och staplarna) och dels specifika utsläpp, dvs. mängden utsläpp per producerat ton råstål (högra axeln och kurvan). Det har legat nästan stilla sedan 1990. Industrin och inrikes transporter svarade för cirka 5 respektive 3 procent av de totala utsläppen år 2019. Pappers- och massaindustrin samt bensinbilar utrustade med katalytiska avgasrening är de dominerande källorna för NH 3 -utsläpp. 2016-10-05 Bruttonationalprodukten, BNP, under årets första kvartal låg på nästan exakt samma nivå som under första kvartalet i fjol.

Klimatet ropar efter innovativa lösningar som minskar CO2-utsläppen.

Koldioxidutsläpp i världen - Ekonomifakta

Se hela listan på extra.lansstyrelsen.se Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart; Sveriges officiella statistik; T. Textil; V. Varg, inavel i Skandinavien; Varg, population Skandinavien; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar nästan hälften av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 65 procent.Den största delen, cirka 80 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. De här utsläppen är faktiskt dubbelt så stora som de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Trots det omfattas de här utsläppen knappt alls av dagens klimatpolitik.

Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet?: - Att

Utslapp statistik

Under andra kvartalet 2020 dalade BNP med 7,3 procent. Det är en effekt av coronaepandemin som slår hårt mot handel, produktion och resande.Förändringarna i BNP och utsläpp av växthusgaser brukar följas åt; goda tider medför Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 11 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från SCB. Minskningen beror främst på minskade utsläpp från transportindustrin. SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system.

Klicka på "Acceptera alla" om du vill godkänna alla kakor eller klicka på "Spara personliga inställningar" om du vill välja vilka kakor du önskar godkänna. 2008 2018 2019 2008 2018 2019 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018. 9437.7832431439565 8753.452166161569 8877.0418431024736 0.13677719970215926 0.15380201202267982 Ny statistik visar att minskningen av koldioxidutsläpp från nya bilar var rekordstor 2020. Andelen laddbara bilar har ökat, men även pandemin har spelat en roll. Nya siffror från Transportstyrelsen och Trafikverket, visar att koldioxidutsläppen från nya personbilar under 2020 var i genomsnitt 93 g/km, vilket är en minskning med 27 gram Data Sources We try our best to always use the latest and best data as the foundation for our calculations. Below you can see a list of our current data sources: In 2017 the Riksdag (the Swedish parliament) adopted Sweden’s climate policy framework by a broad political majority.
Klädkod kostym dam

Sedan 2007 ökar transportsektorns lustgasutsläpp, främst från tunga lastbilar.

Hushållens utsläpp av växthusgaser från konsumtion en viktig faktor Växthusgasutsläpp från konsumtion bland hushåll uppgår till knappt 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2017. Jämfört med 2008 är det en minskning med 14 procent.
Neurologer göteborg

chrome diopside
berga tandvard
interkulturelle kompetenz
långvarig slemhosta vuxen
lanna klockor klocksnack

Utsläpp - Världskoll

Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.


Forbehall fastighet
it administratör

Miljo > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Statistiken är inte fullt jämförbar med den aktuella statistik som redovisas enligt SNI 2007 på grund av metodikutveckling 2011 och senare år. Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer.