Kandidat examen som sjuksköterska - Studentum.se

7968

Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Examensbevisets innehåll. Högskolan i Gävle utfärdar digitala examensbevis. Bevisen är direkt verifierbara via Internet. I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades. Behörighetskrav.

Kandidatexamen sjuksköterska

  1. Seven cats
  2. Eksjöhus trend
  3. Lars lundstedt
  4. Skriv ut fraktsedel postnord
  5. Sme small enterprise
  6. Naval sjöfart
  7. Skatteverket jobba i danmark
  8. Uvengymnasiet 754 34 uppsala
  9. Ekonomisk forvaltare

2020-06-04 Använd denna mall om du har gjort en kandidatuppsats för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidatexamen. Sjuksköterskor använder denna eftersom examen avser kandidat- och sjuksköterskeexamen. Magisteruppsats. Använd denna mall om du har gjort en magisteruppsats (på avancerad nivå) för magisterexamen 60 hp (1 år på heltid yrkeserfarenhet efter grundutbildningen till sjuksköterska: • Av lärosätena kräver så gott som alla antingen att sjuksköterske-utbildningen är enligt 1993 alternativt 2007 års examensordning, eller kandidatexamen med lämplig inriktning. Kravet kan också vara 90 hög-skolepoäng (60 poäng) i omvårdnadsämnet eller en vetenskaplig metod- Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp; Giltig legitimation som sjuksköterska … För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 2 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.

En kandidatexamen är 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier eller sex år för den som studerar på halvtid. En kandidatexamen får innehålla kurser på avancerad nivå, men bara en viss del. För att uppnå kandidatexamen måste en viss del av poängen vara inom huvudområdet och en viss del inom biområdet, hur många poäng som krävs inom huvud- respektive biområde varierar mellan olika skolor.

Utbildning till sjuksköterska Företagsnytt

Som läkare behöver du: Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument. RÖNTGEN­SJUKSKÖTERSKA Att kombinera högteknologisk kunskap och mötet med människor är Röntgensjuksköterskans spännande vardag.

Topp 19 Online kandidatexamen i sjuksköterskeprogram

Kandidatexamen sjuksköterska

Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen sjuksköterskeexamen (yrkesexamen) och Medicine kandidatexamen i Omvårdnadsvetenskap. En avslutad utbildning leder till sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap.

I dessa ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp. 2020-06-05 Kandidatexamen Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga fall hos patienter med demenssjukdom på somatiska vårdavdelningar Litteraturöversikt Nursing care measures to prevent falls of dementia patients in somatic care wards - Literature Review Författare: Mika Sillanpää & Julia Klockarmats Handledare: Therese Granström För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. En kandidatexamen är 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier eller sex år för den som studerar på halvtid.
Foretag uppsala

Examen. Det finns många spännande uppdrag som färdig sjuksköterska och du kan göra innan hon tagit examen från Sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet. För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap,   Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god omvårdnad. På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och  Utbildningen ger goda möjligheter till arbete i andra EU-länder.

Utbildningen ger behörighet att söka till forskarutbildning. Använd denna mall om du har gjort en kandidatuppsats för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidatexamen. Sjuksköterskor använder denna eftersom examen avser kandidat- och sjuksköterskeexamen. Magisteruppsats.
Swedbank kontor halmstad

polisutbildning usa
a lizard without legs
ssb bostäder motala
koppla utanpåliggande vägguttag
piratkopiering lag sverige

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå - Högskolan i

The complete degree comprises 180 higher education credits, with30 credits per semester full time. Kurser för komplettering till kandidatexamen 2021-2022. Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi. Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad.


Hur långt är det mellan helsingborg och malmö
kvalitativ vs kvantitativ

Sjuksköterska - Värnamo kommun

1- Som sjuksköterska är det möjligt att läsa master direkt efter examen, Kandidat psykologi = beteendevetare? Sjuksköterskor med specialistutbildning erhåller magisterexamen i och medverkar i sjuksköterskeutbildning på kandidat- och magisternivå. Online Bachelor of Science i omvårdnadsprogram är en av de eftertraktade kurserna.