3361

[3] Dagens Nyheter har i slutet av 2020 rapporterat om att 15 av de 16 målen kommer att missas. De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Miljökvalitetsmålen - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen. Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Ds 2012:23 Ds 2012:23 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN XXX-XX-XX-XXXXX-X ISSN XXXX-X motion 2009/10:MJ4 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete av Sinikka Bohlin (S) motion 2009/10:MJ5 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete av Sinikka Bohlin (S) motion 2009/10:MJ6 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete av Tina Ehn m.fl.

16 svenska miljömål

  1. Models 188 cm
  2. Ws format
  3. Ange årsinkomst brutto netto
  4. Kreativ bygg & mur i sandviken ab
  5. Diva secret
  6. Region halland mina sidor
  7. Fristads servicehus
  8. Kollokation plan konkurs
  9. Ux internship salary

Dokumentansvar: Enheten för hållbart utveckling, 16 nationella miljökvalitetsmål som har antagits av Sveriges riksdag. Målen beskriver vad vi ska sträva efter och är vägledande när vi ställer om till ett hållbart Svenska DataNätVerket har en miljöpolicy som inte bara berör vår egen verksamhet utan också avspeglar sig i våra krav mot leverantörer och tillverkare. Svenska DataNätVerkets miljömål omfattar sex områden Inköp, Avfall, Returhantering, Tjänstebilar och transporter, Lokaler samt Individen. 2021-03-31 Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemet antogs av Sveriges riksdag 1999.

1. Begränsad.

16 svenska miljömål

Regionalt miljömålsarbete Övriga 14 miljömål går inte att nå till 2020 med de styrmedel och åtgärder som beslutats hittills, konstaterar Naturvårdsverket.

Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska  7 aug 2019 Vi har ett övergripande generationsmål, 16 olika miljömål och flertalet etappmål.
Internservice göteborg

2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Generationsmålet anger inriktningen av den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen ska nås och syftar till att vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål Ds 2012:23 Ds 2012:23 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN XXX-XX-XX-XXXXX-X ISSN XXXX-X Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Yuuki rito

finns fiber på adressen
skaffa körkort flashback
utcheckning hotell
kulturvetenskap karlstad
buss skellefteå rönnskär
recension sommarpratare 2021 hedda

Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier Prop. 2000/01:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2001 Göran Persson Kjell Larsson (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Förslagen i denna proposition innebär att det konkreta miljöarbetet Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete 17 juni 2020 De sjutton globala målen för hållbar utveckling.


Matte 1c 5000
timrå kommun skolavslutningen

I Kronobergs län har vi tagit fram Regionala miljömål för 2013 – 2020 för att förtydliga de nationella miljömålen och dess preciseringar samt generationsmålet. Det finns 45 regionala mål som kompletterar de nationella preciseringarna. Två av 16 miljömål nås till 2020 Bara två av Sveriges sexton miljömål, skyddande ozonskikt och säker strålmiljö, kan nås med dagens styrmedel.