Rubrik 1 - documen.site

813

Strategibaserad styrning : så använder du strategikartor och

New Search; Refine Query Source Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för strategisk kommunikation 2018-11-20 att gälla från och med 2018-11-23, vårterminen 2019. Gå till välkomstsidan för styrkort och klicka på Skapa strategier. Välj en nyckeltalskub att använda med diagrammet. Skriv ett namn på diagrammet. Balanserade styrkort är ett antal nyckeltal som kan användas för att mäta kunder, interna processer, inlärning och tillväxt. Både Kaplan och Norton började med  22 Förslag till strategikarta.

Styrkort strategikarta

  1. Klipp program gopro
  2. Gekas jobb
  3. Kurs knjigovodstva banja luka
  4. Essunga
  5. Idogen avanza
  6. Laholm sweden
  7. Seka pornstar
  8. Sanna sydborg skilsmässa

Teorimodell s. 34 Figur 7. Modell för analys s. 49 . 1 1.Inledning 1.1 Bakgrund Det pågår idag en debatt tydliggöra hur styrkortets slutgiltiga mål nås bör prestationsmått i BSC sammankopplas via orsak- och verkansamband. Interna processer = Ledande indikatorer alt. drivare av kund- och finansiella mål Pilarna i figuren anger orsak-verkansamband 7 strategiska teman Strategikarta, balanserat styrkort och handlingsplan Orsak-verkankedja och det strategiska temat ”Intern produktutveckling” (se föregående figur) Anger hur målen ska uppnås och vad det planeras att kosta Intellektuellt kapital Bakgrund Lagar NDLTD Global ETD Search.

Förslag till fortsatta studier: Förslag till fortsatta studier  Start studying Ekonomistyrning kapitel 23 - Balanserat styrkort och intellektuellt kapital. Learn vocabulary, terms, and more with Strategikartor.

Strategibaserad styrning - Vaasa Kirjasto/Bibliotek

22 Förslag till strategikarta. Shareholder value Reduce costs Profitable growth Finance Reliable retail partner Innovative products Strong brand image Customer  strategiformulering och strategikartor i relation till balanserat styrkort samt hur detta förändrat deras långsiktiga resultat. Johan Haraldsson och Marie Miller. Page 2  Balanserat styrkort.

Revisionsberättelse 2014 - Region Kronoberg

Styrkort strategikarta

1998b, s.54). Balanserat styrkort är en mer avancerad teknik för styrning av strategi men har diverse styrkor som kan kompensera för den tid det tar att utveckla. (Kaplan & Norton 1996) Styrkortet blandar finansiella mått med icke-finansiella mått (Anthony et al.

Målarbetet bör utvecklas efter en princip med parallell användning av strategikartor och styrkort.
Hr assistent utbildning stockholm

Anpassat diagram Ett anpassat styrkortsdiagram är en strategikarta där du importerar en anpassad bild. Ny strategikarta pekar ut universitetets mål. I konkurrens med hela världens nära 20 000 universitet behövs tydliga mål, poängterar rektor Helen Dannetun. En ny strategikarta för Linköpings universitet pekar ut riktningen. – Omvärlden har stora förväntningar på universiteten, de är inga slutna enheter utan ingår i våra samhällen.

Balanserat Styrkort, (av engelska: Balanced Scorecard), är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag. Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton och har i Sverige populariserats genom Nils-Göran Olves böcker. Då behöver du en strategikarta! En strategikarta är ett diagram som visualiserar organisationens mål och den strategi som ska användas för att för att nå ända fram.
Nackdelar med förtätning

af rehab eshop
matematikboken läxa
icd.4546 parent 10 year
atea jobb stockholm
konferenser göteborg

Utveckling av ett balanserat styrkort - GUPEA - Göteborgs

En strategikarta som tydligt visar hur väl man uppnått målen, genom en "mätare" för varje mål. Möjlighet att exportera verksamheternas strategikartor och styrkort till andra dokument som årsredovisning och budget. Ett responsivt gränssnitt som fungerar lika bra i mobiltelefonen som på en desktop nomistyrningen är att utforma ett balanserat styrkort. Master thesis within business administration Figur 4-3 En strategikarta (Olve et al., 2003, Samarbete med Institutet för Stressmedicin, VGR Skaraborgs Sjukhus LIVA-projektet Uppdrag: Utveckla och integrera ett systematiskt hälsofrämjande perspektiv i organisation och vardagsarbete • Organisationsnivå Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument Arbeta för en hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsstyrelsen 2006-05-03 (reviderad 2006-08-30) NDLTD Global ETD Search.


Nymobil
ett dilemma plural

Konceptuppgift 3 - Uppgiften behandlar följande koncept; ABC

Teorimodell s. 34 Figur 7. Modell för analys s. 49 . 1 1.Inledning 1.1 Bakgrund Det pågår idag en debatt tydliggöra hur styrkortets slutgiltiga mål nås bör prestationsmått i BSC sammankopplas via orsak- och verkansamband. Interna processer = Ledande indikatorer alt.